Projekční činnost

Naše firma začala působit v roce 2005 na základě vydání živnostenského oprávnění fyzické  osoby Ing. Petra Čuby.

Nabízíme kompletní servis stavebních projekčních prací od projektové studie, až po prováděcí projekty dle platných norem, vyhlášek a zákonů. Naším mottem je osobní přístup ke klientům a nacházení optimálních variant řešení po stránce technické, vizuální a praktické. Dále poskytujeme poradenskou a konzultační činnost, informace v oblasti stavebních materiálů a konstrukcí, pasportizaci objektů.

Na přání klienta – inženýrská činnost – vyjádření dotčených orgánů, zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Provádíme také projekty pro dotační program SFŽP Zelená úsporám. Aktuální informace k programu v záložce Zelená úsporám.

Spolupracujeme s kvalifikovanými odborníky, kteří se  podílejí na zpracování projektové dokumentace do podoby, která je vyžadována dle jednotlivých stupňů projektové dokumentace.

  • Ing. František Gurecký - autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb a soudní znalec
  • Ing. Jiří Kolář - TZB Projekt
  • odborní specialisté na požární řešení staveb, statické posuzování konstrukcí, energetiku, vzduchotechniku, geotechnické posudky, rozpočty